Medische Fiche

Beste ouders,

Zoals elk jaar vragen wij jullie om de medische gegevens van jullie kinderen nog maar eens in te vullen op de individuele steekkaart. Dit dient zodat wij, de leiding, weten waar we rekening mee moeten houden op weekend, kamp of gewoon onder het jaar. Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft deze steekkaart vanaf nu gedigitaliseerd. Vanaf nu willen we vragen om deze gegevens via hun website, de Groepsadministratie, in te vullen.

Het voordeel hieraan is dat jullie nog maar één keer deze gegevens moeten invullen. Zo blijven deze gegevens op de online groepsadministratie bewaard en gaan deze nog vele jaren mee. Eenmaal de gegevens zijn ingevuld, kunnen deze ook gemakkelijk worden aangepast indien nodig.

Een ander voordeel is dat wij gewoon alles kunnen afprinten maar ook te allen tijde aan de informatie van jullie kinderen kunnen. Zeker in deze tijd van smartphones kunnen wij op een makkelijke manier de informatie online gaan raadplegen.

Via deze link: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/inschrijven/individuele-steekkaart vindt u een handleiding voor het online invullen van de medische fiche. Dit gebeurt aan de hand van het lidnummer op de lidkaart van uw kind. Indien u nog vragen heeft, mag u deze altijd emailen naar groepsleiding@gidsenninove

Alvast bedankt, de leiding.